Nekretnine ponuda
ISTIČE: 06.03.2023.

Otuđenje iz javne svojine grada Kikinde-građevinska parcela 21846 KO Kikinda, ukupne površine 11383 m2

Otuđenje iz javne svojine grada Kikinde-građevinska parcela 21846 KO Kikinda, ukupne površine 11383 m2

NARUČILAC:
Grad Kikinda
IZVOR:
Informer
OBJAVLJEN: 02.02.2023.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE

Grad Kikinda

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Na osnovu čl. 18. Odluke o građevinskom zemljištu ("Sl. list grada Kikinde", broj 31/2021) Rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Kikinde katastarske parcele broj 21846 KO Kikinda ("Službeni list grada Kikinde", broj 3/2023) iz javne svojine grada Kikinde, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENjE KATASTARSKE PARCELE BROJ 21846 KO KIKINDA IZ JAVNE SVOJINE GRADA KIKINDE

Rok za podnošenje ponuda je do 15,00 sati, dana 06.03.2023. godine.