Usluge potražnja
ISTIČE: 05.12.2022.

Izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bela Crkva, JN 0014/2022


NARUČILAC:
Opština Bela Crkva
IZVOR:
OBJAVLJEN: 01.10.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Odluka o dodeli
20.12.2022.
Javni poziv
01.10.2022.
Izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bela Crkva
01.10.2022.
Izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bela Crkva
01.10.2022.
01.10.2022.
29.11.2022.


Naručilac:opština Bela Crkva, Bela Crkva
Naziv nabavke:Izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Bela Crkva
Referentni broj:JN 0014/2022
Procenjena vrednost:298.068.377 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:05.12.2022.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
31.12.2022.
4.499.000 RSD
16.12.2022.
4.499.000 RSD
21.06.2022.
934.774 RSD
ROBA / USLUGA: Elektromaterijal