Usluge potražnja
ISTIČE: 12.10.2022.

Usluga korišćenja raspoloživih količina vode, upravljanje i nadzor nad radom MHE Prvonek, JN/6000/0015/2022 (1689/2022)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o dodeli
16.12.2022.
Javni poziv - sektorski narucilac
Usluga korišćenja raspoloživih količina vode, upravljanje i nadzor nad radom MHE Prvonek
28.09.2022.
Usluga korišćenja raspoloživih količina vode, upravljanje i nadzor nad radom MHE Prvonek
28.09.2022.


Naručilac:Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
Naziv nabavke:Usluga korišćenja raspoloživih količina vode, upravljanje i nadzor nad radom MHE Prvonek
Referentni broj:JN/6000/0015/2022 (1689/2022)
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:12.10.2022.