Usluge potražnja
ISTIČE: 29.08.2022.

Izrada studije opravdanosti uvođenja kondenzacije dimnih gasova u toplanama JKP Beogradske elketrane sa idejnim projektima, 151 OU/22

IZVOR:
OBJAVLJEN: 09.08.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o dodeli
09.09.2022.
Javni poziv - sektorski narucilac
Izrada studije opravdanosti uvođenja kondenzacije dimnih gasova u toplanama JKP Beogradske elketrane sa idejnim projektima
Izrada studije opravdanosti uvođenja kondenzacije dimnih gasova u toplanama JKP Beogradske elketrane sa idejnim projektima
09.08.2022.


Naručilac:JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE", NOVI BEOGRAD
Naziv nabavke:Izrada studije opravdanosti uvođenja kondenzacije dimnih gasova u toplanama JKP Beogradske elketrane sa idejnim projektima
Referentni broj:151 OU/22
Procenjena vrednost:20.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:29.08.2022.