Usluge potražnja
ISTIČE: 07.06.2022.

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupni putevima), JN 16/2022

IZVOR:
OBJAVLJEN: 24.05.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli
28.06.2022.
Javni poziv
24.05.2022.
Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupni putevima)
24.05.2022.
Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupni putevima)


Naručilac:JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE, BEOGRAD
Naziv nabavke:Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (pristupni putevima)
Referentni broj:JN 16/2022
Procenjena vrednost:7.200.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:07.06.2022.