Usluge potražnja
ISTIČE: 09.06.2022.

Stručni nadzor na realizaciji izgradnje objekata toplifikacije, 49 OU-OS/22

IZVOR:
OBJAVLJEN: 21.05.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o obustavi
30.06.2022.
Javni poziv - sektorski narucilac
Stručni nadzor na realizaciji izgradnje objekata toplifikacije
Stručni nadzor na realizaciji izgradnje objekata toplifikacije


Naručilac:JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE", NOVI BEOGRAD
Naziv nabavke:Stručni nadzor na realizaciji izgradnje objekata toplifikacije
Referentni broj:49 OU-OS/22
Procenjena vrednost:20.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:09.06.2022.