Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 23.06.2022.

Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika Lepterija doo Sokobanja u stečaju i Holding korporacija Komgrap Beograd u stečaju

IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 19.05.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Privredni sud u Zaječaru - Prodaja pokretnih stvari

Broj predmeta: St-16-2014
Datum isticanja na oglasnu tablu: 18.05.2022
Datum uklanjanja sa oglasne table: 02.07.2022
Datum aktivnosti:

ZAKLjUČAK O PRODAJI POKRETNIH STVARI Lica:

Ime(Naziv): OPŠTINA SOKOBANjA
Adresa: SOKOBANjA, SVETOG SAVE 23
Svojstvo: PREDLAGAČ
Ime(Naziv): LEPTERIJA DOO
Adresa: SOKOBANjA, MILADINA ŽIVANOVIĆA 34
Svojstvo: DUŽNIK
Ime(Naziv): MITROVIĆ RADOSLAV
Adresa: BOR, 9.BRIGADE 9/2
Svojstvo: TREĆE LICE
Ime(Naziv): ST.UPRAVNIK
Svojstvo: TREĆE LICE
Ime(Naziv): ODBOR POVERILACA
Svojstvo: TREĆE LICE
Ime(Naziv): OPŠTINA SOKOBANjA
Adresa: SOKOBANjA, SVETOG SAVE 23
Svojstvo: TREĆE LICE
Ime(Naziv): OPŠTINA I DRUGI
Adresa: SOKOBANjA, SVETOG SAVE 23
Svojstvo: TREĆE LICE
St-16-2014