Usluge potražnja
ISTIČE: 17.06.2022.

Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar, VIII 404-134/22


NARUČILAC:
Grad Užice
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.05.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Javni poziv
NOVO 13.05.2022.
Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar
Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar


Naručilac:Grad Užice, Užice
Naziv nabavke:Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar
Referentni broj:VIII 404-134/22
Procenjena vrednost:100.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:17.06.2022.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Beo potez Beograd 10.05.2022.
10.05.2022.
5.825.000 RSD
23.03.2022.
2.404.000 RSD