Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 23.03.2022.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-skladište gotovih proizvoda, zemljište KO Knjaževac, oprema, zalihe

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 21.02.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Osnovne informacije
Stečajni dužnik: IMT u stečaju, Knjaževac
Mesto: Knjaževac
Datum objave oglasa: 21.02.2022
Datum prodaje: 23.03.2022
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Aktivna


Predmet prodaje - imovina:
Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Zaječaru, St.br.447/2010 od 27.04.2011. godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 104/2009, 99/2011 – dr. zakon i 71/2012 – odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018)), Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 13/2010) i Mišljenjem Odbora poverilaca od 17.06.2021. i 18.06.2021. stečajni upravnik stečajnog dužnika Društveno preduzeće na akcije IMT Fabrika motokultivatora i motora Knjaževac - u stečaju, Ul. 22. decembar br. 25 OGLAŠAVA Prodaju nepokretne i pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda. Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Ranko Miletić
Kontakt telefon: 064/312-35-98 ili 030/2495-003
Kontakt e-mail: mileticranko@mts.rs