Usluge potražnja
ISTIČE: 02.02.2022.

Tehnička kontrola za izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa, JN 16/21

IZVOR:
OBJAVLJEN: 18.01.2022.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o dodeli
02.03.2022.
Javni poziv - sektorski narucilac
Tehnička kontrola za izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa
18.01.2022.
Tehnička kontrola za izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa


Naručilac:JKP Beogradski metro i voz Beograd, Beograd (Vračar)
Naziv nabavke:Tehnička kontrola za izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa
Referentni broj:JN 16/21
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:02.02.2022.