Usluge potražnja
ISTIČE: 20.12.2021.

Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana, JN/1000/0017/2021 (1504/2021)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o obustavi
07.11.2022.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o obustavi
16.06.2022.
Odluka o dodeli
11.01.2022.
Javni poziv - sektorski narucilac
Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana
24.11.2021.
24.11.2021.
24.11.2021.
24.11.2021.
24.11.2021.
Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana


Naručilac:Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
Naziv nabavke:Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana
Referentni broj:JN/1000/0017/2021 (1504/2021)
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:20.12.2021.