Usluge potražnja
ISTIČE: 20.12.2021.

Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana, JN/1000/0017/2021 (1504/2021)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Javni poziv - sektorski narucilac
Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana
NOVO 24.11.2021.
NOVO 24.11.2021.
NOVO 24.11.2021.
NOVO 24.11.2021.
NOVO 24.11.2021.
Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana
NOVO 24.11.2021.
NOVO 24.11.2021.
NOVO 24.11.2021.


Naručilac:Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije", Beograd
Naziv nabavke:Analiza mogućeg iskorišćenja lokacija JP EPS za izgradnju solarnih elektrana
Referentni broj:JN/1000/0017/2021 (1504/2021)
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:20.12.2021.