Usluge potražnja
ISTIČE: 21.12.2021.

Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele Koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji grada Beograda

IZVOR:
Grad Beograd
OBJAVLJEN: 23.10.2021.
Grad Beograd
Sekretarijat za javni prevoz


Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele Koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji grada Beograda


Na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 10. stav 1. i članom 20. stav 3. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) ("Zakon o koncesijama"),
GRAD BEOGRAD
Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za javni prevoz ("Sekretarijat"), u svojstvu koncedenta

objavljuje
JAVNI POZIV
za učestvovanje u postupku dodele


Koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji grada Beograda


Sekretarijat poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva ("javni poziv") da učestvuju u postupku dodele koncesije za obavljanje komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji grada Beograda ("koncesija").


Tekst javnog poziva možete pogledati/preuzeti ovde:
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
GSP Beograd 02.07.2015.
02.07.2015.
30.979.300 RSD