Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 16.08.2021.

Prodaja nepokrentosti dužnika-poslovne zgrade u Paraćinu


NARUČILAC:
Eurobank a.d. Beograd
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 27.07.2021.
Eurobank AD Beograd


Paraćin - poslovne zgrade


Vrsta Poslovni objekat Broj prodaje 1
Adresa Knjaza Miloša 15 Opština Paraćin
Cena EUR Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo /
Pravni osnov
Na osnovu zaključka II 711/20 od 24.06.2021. godine.

Datum javne prodaje 16.08.2021.

Poverilac / Prodavac Eurobank AD Beograd
Kontakt telefon
011/334-40-01; 011/334-40-02, eb@andjelkoviclegal.rsDodatni opis
- poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, br zgrade 1, spratnosti Pr, površine u gabaritu 243 m2, adresa objekta Knjaza Miloša br 15, koja je sagrađena na kp br 5146 i upisana u list nepokretnosti broj 6427 KO Paraćin grad, objekat poseduje upotrebnu dozvolu, procenjene vrednosti u iznosu od 631.082,29 dinara, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta pod zgradom, površine 244m2, procenjene vrednosti 636.356,88 dinara:
Ukupna procenjena vrednost je 1.267.439,78 dinara.

- poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, br zgrade 2, spratnosti Pr, površine u gabaritu 450 m2, adresa objekta Knjaza Miloša br 15, koja je sagrađena na kp br 5146 i upisana u list nepokretnosti broj 6427 KO Paraćin grad,objekat poseduje upotrebnu dozvolu, procenjene vrednosti u iznosu od 3.807.944,93 dinara, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta pod zgradom, površine 451m2, procenjene vrednosti 1.176.218,37 dinara:
Ukupna procenjena vrednost je 4.984.163,30 dinara.


- poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, br zgrade 3,spratnosti Pr + Sp2, površine u gabaritu 236 m2, adresa objekta Knjaza Miloša br 15, koja je sagrađena na kp br 5146 i upisana u list nepokretnosti broj 6427 KO Paraćin grad, objekat poseduje upotrebnu dozvolu, procenjene vrednosti u iznosu od 737.358,82 dinara;

- zemljište pod objektima 1, 2 i 3 izgrađenih na kp br 5146 KO Paraćin grad, kao delovi katastarske parcele 5146 KO Paraćin grad, u površini od 243 m2, 450 m2 i 236 m2, a ukupnoj površini od 929 m2 i upisano u list nepokretnosti broj 6427 KO Paraćin grad, procenjene vrednosti u iznosu od 2.425.461,39 dinara, sa pripadajućim pravom korišćenja zemljišta pod zgradom, površine 235m2, procenjene vrednosti 612.884,70 dinara:
Ukupna procenjena vrednost je 1.350.243,52 dinara.

Početna cena je 60 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 16.08.2021. gdine u 14 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Paraćinu, Ul. Tome Živanovića 39, sprat 6.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.