Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 03.09.2021.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-proizvodni pogon u Lukarima, osnovna sredstva

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: TIL
Mesto: Lukare
Datum objave oglasa: 14.07.2021
Datum prodaje: 03.09.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 15.789.321,62
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu Rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Kraljevu, broj predmeta St.1/2018 od 09.04.2019. godine, u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017), i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2018), stečajni upravnik stečajnog dužnika: Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge "TIL" OD PLOJOVIĆ SEFO I DRUGI-U STEČAJU, LUKARE BB,36300 Novi Pazar OGLAŠAVA prodaju imovine javnim nadmetanjem Detaljnije pogledati u tekstu oglasa


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Petar Vulović
Kontakt telefon: 064/15-70-212
Kontakt e-mail: pvulovic@gmail.com