Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 09.06.2021.

Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika-objekti na ko Kragujevac I, oprema, alati, zalihe robe

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 07.05.2021.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: ZASTAVA KAMIONI
Mesto: Kragujevac
Datum objave oglasa: 07.05.2021
Datum prodaje: 09.06.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu Rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Kragujevcu, broj predmeta 1.St. 13/2018 od 11.01.2019. godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 104/2009, 99/2011- dr.zakon, 71/2012-odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 62/2018), stečajni upravnik stečajnog dužnika ZASTAVA KAMIONI DOO Kragujevac - u stečaju, ul. Kosovska br. 4 OGLAŠAVA prvu prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika metodom javnog nadmetanja Detaljnije pogledati u tekstu oglasa


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Ljubiša Perović poverenik stečajnog upravnika
Kontakt telefon: 064/1440514
Kontakt e-mail: perovickg@yahoo.com