Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 14.05.2021.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-hotel, poljoprivredno zemljište u KO Mali Popović, KO Glogovac i KO Jagodina, oprema, sitan inventar i zalihe


Tekst tendera/obaveštenja možete pogledati u nastavku