Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 21.05.2021.

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica-gasovodna mreža, odmaralište, kompleks objekata, oprema, nameštaj, vozila i potraživanja

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 16.04.2021.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: SLOGA AD
Mesto: Kanjiža
Datum objave oglasa: 16.04.2021
Datum prodaje: 21.05.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 89.926.500,00
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Subotici, posl. br. St.br.20/2015 od 07.10.2015. godine o proglašenju bankrotstva stečajnog dužnika i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS broj 89/2015), a u skladu sa članovima 131, 132, 133, 135 i 136 Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 104/2009, 99/2011, 71/2012 -US i 83/2014 ) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalni standard o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 13/2010), uz prethodno pribavljenu saglasnost Odbora poverilaca od 11.02.2020. godine, te Zaključka Privrednog suda u Subotici, posl. br. St 20/2015 od 13.02.2020.godine, dopisa Privrednog suda u Subotici, posl. br. St. 20/2015 od 08.06.2020.godine, Rešenja suda, posl. br. St 20/2015 od 24.07.2020. godine, te Zaključka Privrednog suda u Subotici, posl. br. St. 20/2015 godine od 11.02.2021. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika: AD ZA ZANATSKO-INSTALATERSKE POSLOVE "SLOGA" KANjIŽA - U STEČAJU PUT NARODNIH HEROJA 21 OGLAŠAVA Prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem (druga prodaja) Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Poverenik Pavle Gros
Kontakt telefon: +381/63/528-361
Kontakt e-mail: gros.pavle@gmail.com