Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 01.04.2021.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-posebni delovi u nedovršenom objektu na KO Savski venac

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije
Stečajni dužnik: GP "RAD" DP Beograd u stečaju
Mesto: Beograd
Datum objave oglasa: 01.03.2021
Datum prodaje: 01.04.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 77.712.885,16
Status prodaje: Aktivna


Predmet prodaje - imovina:
Na osnovu Rešenja Trgovinskog suda u Beogradu VI St. br. 212/96 od 13.03.2001. godine, Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Beogradu VI St. br. 212/96 od 05.06.2007. godine i u skladu sa čl. 109. čl.110. i čl.111. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 85/05) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Sl.glasnik RS" br. 13/10), stečajni upravnik stečajnog dužnika: GP "RAD" DP Beograd u stečaju sa sedištem u Beogradu, ul. Kosovska br. 31 OGLAŠAVA prodaju nepokretne imovine metodom javnog nadmetanja. Detaljnije pogledati u tekstu oglasa
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Poverenik Nevenka Ćirić
Kontakt telefon: 011/3232-633
Kontakt e-mail: gpradst@gmail.com