Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 18.03.2021.

Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika-teretena vozila, radne mašine, putnička vozila

Prodaj apokretne imovine stečajnog dužnika-teretena vozila, radne mašine, putnička vozila
IZVOR:
Telegraf
OBJAVLJEN: 17.02.2021.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: PKB IMES
Mesto: Padinska Skela
Datum objave oglasa: 17.02.2021
Datum prodaje: 18.03.2021
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu Rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Beogradu,broj predmeta 11. St. br. 8/2019 od 25.06.2019. godine, a u skladu sa članovima 131, 132. i 133. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" broj 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Odluka Ustavnog suda i 83/2014,113/2017,44/2018 i 95/2018) i Nacionalnim standardom broj 5 – Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Službeni glasnik RS" broj 62/2018), stečajni upravnik stečajnog dužnika: INDUSTRIJA MESA PKB IMES DOO Padinska skela u stečaju, Beograd, Padinska skela bb O G L A Š A V A Prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda. Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Ljubiša Perović
Kontakt telefon: 061-68408-48
Kontakt e-mail: perovickg@yahoo.com