Usluge potražnja
ISTIČE: 04.02.2021.

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, 0020/2021

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju
Odluka o dodeli
08.02.2021.
Javni poziv
19.01.2021.
Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada
19.01.2021.
Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada
31.01.2021.


Naručilac:GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE GRADA NOVOG SADA
Naziv nabavke:Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za reciklažu građevinskog otpada
Referentni broj:0020/2021
Procenjena vrednost:3.750.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:04.02.2021.