Radovi potražnja
ISTIČE: 15.12.2020.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji Upravne zgrade Gradske opštine Vračar za potrebe smeštaja dece u okviru PU Vračar, 30/20Naručilac:GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČIJU ZAŠTITU
Adresa naručioca:KRALJICE MARIJE BR.1, 11000 Beograd
PIB naručioca:100065430
Naziv nabavke:Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji Upravne zgrade Gradske opštine Vračar za potrebe smeštaja dece u okviru PU „Vračar“
Referentni broj:30/20
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Radovi
Rok za prijavu:15.12.2020.