Usluge potražnja
ISTIČE: 09.12.2020.

Tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom, JN 0004/2020Naručilac:Ministarstvo zaštite životne sredine
Adresa naručioca:Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
PIB naručioca:110125138
Naziv nabavke:Tehnička kontrola projekata za građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom
Referentni broj:JN 0004/2020
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Dobra
Rok za prijavu:09.12.2020.