Grantovi/Konkursi
ISTIČE: 15.12.2020.

(produženje roka) Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za učešće u programu: zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe

Inkluzija Roma i drugih marginalizvoavnih grupa u Srbiji
Giz
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike SrbijeJAVNI POZIV ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PREDUZEĆA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE

U OKVIRU PROJEKTA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA (InR projekat)

Projekat Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH. Jedan deo projekta je usmeren na podršku marginalizovanim grupama da unaprede svoje veštine i povećaju zapošljivost. S tim ciljem, InR projekat je već organizovao stručne obuke za poznate poslodavce u saradnji sa različitim kompanijama (videti www.ukljucise.org) i uspešno unapredio veštine i potencijal za zapošljavanje korisnika projekta. Neke od kompanija koje su već učestvovale u projektu su Continental iz Subotice, Sitel iz Beograda, Balkan iz Niša i druge.

Kako bi se dosadašnje iskustvo unapredilo, u okviru projekta InR raspisan je javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem, za učešće u programu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i druge marginalizovane grupe u Srbiji.

Kriterijumi za učešće u programu

Kompanija ima najmanje 10 zaposlenih;
Kompanija nije pod istragom ili joj nije izrečena zabrana rada u Srbiji ili inostranstvu;
Kompanija posluje pozitivno u barem tri od poslednjih pet godina i nema kontinuirano smanjenje broja zaposlenih (ovaj kriterijum se odnosi na period pre marta 2020. godine);
Vlasništvo: Privatne kompanije su primarna ciljna grupa, ali i javna preduzeća mogu da učestvuju u programu.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje saradnje sa malim, srednjim i velikim preduzećima u cilju organizacije obuka praktičnih veština i zapošljavanja Roma/kinja i drugih marginalizovanih grupa.

Polaznici/ce obuka moraju biti nezaposleni i pripadati sledećim marginalizovanim grupama:

Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe),
Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,
Dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana),
Osobe mlađe od 30 godina,
Žene,
Osobe sa invaliditetom,
Samohrani roditelji,
Osobe starije od 50 godina,
Tehnološki viškovi.

Koristi za kompanije:

Pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada,
Nadoknada dela troškova obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme)
Nadoknada dela troškova za nadoknade/plate za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja,
Podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke,
Uspostavljanje saradnje sa GIZ-om.

Obaveze odabranih kompanija:

Da imenuje dovoljno osoblja sa relevantnim iskustvom za sprovođenje obuke praktičnih veština,
Da učestvuje u procesu regrutacije i selekcije polaznika/ca,
Da organizuje i sprovede obuku u skladu sa odobrenim programom obuke,
Da sprovede obuku u realnom radnom okruženju, odnosno u kompaniji,
Da potpiše ugovore sa odabranim polaznicima/cama pre početka obuke, u skladu sa važećim radnim zakonodavstvom i procedurama za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu, kao i drugim procedurama koje su relevantne za dato zanimanje i/ili kategoriju polaznika/ca,
Da organizuje završni ispit za polaznike/ce i izda sertifikate ili potvrde o završenoj obuci onima koji polože ispit,
Da zaposli najmanje 60% polaznika/ca koji uspešno završe obuku,
Da redovno podnosi izveštaje i prenosi informacije o svim eventualnim promenama InR projektu i GFA consulting group,
Da sarađuje sa projektom InR i GFA consulting group u svim promotivnim aktivnostima, kao i da obezbedi sve informacije koje su potrebne za monitoring i evaluaciju obuke.

Napomene:

Minimalni broj polaznika na obuci je 5 (pet).
Bez obzira na zanimanje i sadržaj obuke, trajanje obuke je ograničeno na tri meseca i/ili 480 sati obuke. 80% trajanja obuke mora biti posvećeno praktičnim veštinama i održano u uslovima koji su u skladu sa onim na stvarnom radnom mestu (u kompaniji).
Kompanije koje imaju iskustva u sprovođenju obuka i zapošljavanju marginalizovanih grupa će imati prednost pri ocenjivanju.
Kompanija mora da poštuje principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve polaznike/ce.
Kompanija mora da sprovodi propisane mere zaštite od virusa Covid19.

Procedura za prijavljivanje i rokovi

Korak 1:

Popunite prijavni formular na sprskom jeziku i pošaljite na e-mail: marijana.simic@gfa-group.de.

Korak 2:

Aplikanti koji uspešno prođu prvi korak selekcije će biti pozvani da podnesu sledeća dokumenta:

Kopija rešenja iz Agencije za privredne registre,
Skeniran finansijski izveštaj za prethodnu godinu,

Rok za prijavljivanje je 15.12.2020. god.

Proces evaluacije i kriterijumi za ocenu

Podnete prijave će biti ocenjivane na osnovu kriterijuma koji su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji". Kompanije čiji predlozi najviše doprinose ciljevima projekta će biti izabrane. Aplikacije će ocenjivati tim evaluatora koje će imenovati GFA consulting group i InR projekat. Po potrebi, tim evaluatora će se konsultovati sa predlagačima i tražiti dodatne informacije i/ili posetiti kompaniju. Procenjeno trajanje procesa evaluacije, u zavisnosti od broja prijava, je četiri nedelje.

Kriterijumi za ocenu aplikacija su:

Profil kompanije – ukupno 28/100 poena
Stepen razvijenosti opštine/grada u kom je kompanija registrovana, odnosno u kom će se obuka održati,
Kvalifikacije i iskustvo zaposlenih u kompaniji,
Stepen razvoja odeljenja i procedura za ljudske resurse u kompaniji,
Iskustvo u sprovođenju sličnih obuka,
Iskustvo sa GIZ-om ili drugim donatorima,
Ulaganje u zajednicu i zaštita životne sredine.
Perspektive za zapošljavanje za predloženo zanimanje – ukupno 29/100 poena
Potražnja za datim zanimanjem na lokalnom tržištu rada i popularnost među ciljnom grupom,
Veštine i znanje koje će polaznici/ce dobiti,
Procenat polaznika/ca koji će se zaposliti nakon treninga,
Početna plata za predloženo zanimanje,
Mogućnosti za napredovanje i dalji razvoj.
Socijalna inkluzija – ukupno 23/100 poena
Iskustvo kompanije sa ciljnom grupom,
Uslovi za rad tokom i nakon treninga,
Vrsta i trajanje ugovora koji će biti potpisani sa polaznicima..
Finansijski kriterijumi – ukupno 20/100 poena
Cena obuke po polazniku,
Procenat ko-finansiranja od strane kompanije.

Napomena: GFA consulting group zadržava pravo da odbaci bilo koji predlog koji sadrži netačne/lažne informacije ili koji podrazumeva nedostojanstvene uslove rada. GFA consulting group nije u obavezi da prihvati bilo koju podnetu prijavu.

Više informacija i uputstava se može pronaći na www.ukljucise.org. Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom poslati na marijana.simic@gfa-group.de do 07.12.2020. godine.

DOWNLOAD:
Prijavni formular za kompanije
Kriterijumi za ocenjivanje kompanija
Prezentacija konkursa za kompanije
Pitanja i odgovori