Usluge potražnja
ISTIČE: 24.12.2020.

Zimsko održavanje puteva na seoskom području grada Niša, 03-5516/2020

IZVOR:
OBJAVLJEN: 24.11.2020.


Naručilac:JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA, NIŠ
Adresa naručioca:7.JULI, BR. 6, 18000 NIŠ
PIB naručioca:100619347
Naziv nabavke:Zimsko održavanje puteva na seoskom području grada Niša
Referentni broj:03-5516/2020
Procenjena vrednost:32.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:24.12.2020.