Usluge potražnja
ISTIČE: 27.11.2020.

Projektovanje i izvođenje Stambeno poslovnog objekta na lokaciji KP 10409/11 KO Kragujevac 4


NARUČILAC:
BK Tesla doo Beograd
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 20.11.2020.
BK Tesla doo Beograd

TENDER ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA – GRAD KRAGUJEVAC PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"


Pozivamo sva zainteresovana preduzeća, firme ili konzorcijume da dostave ponudu za pojektovanje i izvođenje Stambeno poslovnog objekta na lokaciji KP 10409/11 KO Kragujevac 4.
Napomena : U sklopu ove ponude obuhvatite kvadraturu i osobine budućeg kompleksa na osnovu interne analize važećih Planskih dokumenata.

Takođe treba da uključite sledeće elemente u sklopu Ponude:

Ponuda za projektnu dokumentaciju se sastoji od sledećih elemenata, za čiju je svaku fazu dato objašnjenje u daljem tekstu:

1. Ponuda za usluge projektovanja i izrade projektne dokumentacije, uključujući i sopstveno idejno rešenje, u slučaju da takvo rešenje može da utiče na optimizaciju troškova izgradnje, povećanje prodajne površine i poboljšanje svih parametara.
2. Ponuda za usluge projektantskog nadzora i stručnog nadzora na gradilištu.
3. Ponuda za korespondenciju sa lokalnom samoupravom i podršku u ishodovanju svih neophodnih dokumenata za tehnički prijem objekta i dobijanja upotrebne dozvole.
4. Ponuda za izvođenje kompleksa po sistemu "ključ u ruke", sa nabavkom i ugradnjom materijala i opreme. Ponuda treba da obuhvati izgradnju kompleksa i parterno uređenje.
5. Dostavljač ponude je u obavezi da priloži:
- listu referentnih zgrada i stepen učešća na svakoj
- vremenske okvire, terminalni plan rada na ovakvom projektu (projektovanje + izgradnja)
- sve neophodne licence koje potvrđuju mogućnost učešća na ovakvom projektu

Pravo učešća imaju sledeća preduzeća, firme ili konzorcijumi:

1. Koje su najkasnije registrovane 2016.godine, znači da na tržištu rade ne manje od četri godine.
2. Broj zaposlenih u firmi ne sme da bude ispod 35 u poslednjih četri godine.
3. Broj zaposlenih u prehodnoj godini ne manje od 70.
4. Broj realizovanih projekata i objekata ne manje od tri sa učešćem u njima 100%.
5. Broj stalno zaposlenih inženjera ne manje od 10.


Rok 7 (sedam) dana od objavljivanja, prijava za dobijanje dodatne dokumentacije na adresu:

office@bktesla.rs
+38162390636

Završetak tendera 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja.


Dokumentacija