Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 30.11.2020.

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica-objekti Uprave na KO Zrenjanin 1, zemljište na KO Perlez, vozila, brodovi i inventar

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 26.10.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Stečajni dužnik: VOJVODINAPUT- ZRENjANIN
Mesto: Zrenjanin
Datum objave oglasa: 26.10.2020
Datum prodaje: 30.11.2020
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 35.704.419,62
Status prodaje: Aktivna
Predmet prodaje - imovina:
Na osnovu Rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Zrenjaninu St. 15/2018 od 07.12.2019. godine koje je pravosnažno od dana 04.02.2019. godine i u skladu sa članom 131., 132., 133. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017) i Nacionalnim standardom broj 5. o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 62/2018), stečajni upravnik stečajnog dužnika Privredno društvo A.D. za puteve "Vojvodinaput-Zrenjanin." u stečaju iz Zrenjanina ulica Žarka Zrenjanina br. 75 OGLAŠAVA Prodaju pravnog lica metodom javnog nadmetanja (drugo javno nadmetanje) Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Slobodan Sudarov
Kontakt telefon: 061 30 64 038