Nekretnine ponuda
ISTIČE: 30.11.2020.

Parcela u Subotici na prodaju

IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 26.10.2020.
PO­ZIV­ ZA ­PRI­KU­PLjA­NjE ­PO­NU­DA­ RA­DI­ PRO­DA­JE­ NE­PO­KRET­NO­STI

Komanditno­ dru­štvo ­LIDL­ SR­BI­JA­ KD ­NO­VA­ PA­ZO­VA


Parcela u Subotici na prodaju


Predmetna nepokretnost je neizgrađeno građevinsko zemljište u Subotici, označeno kao katastarska parcela broj 14774/19 KO No­vi Grad, površine 9.000 m2, upisano u listu nepokretnosti broj 15496 za KO Novi Grad.

Ponude dostaviti najkasnije do 30. 11. 2020.

Više informacija pogledajte OVDE.