Radovi potražnja
ISTIČE: 27.11.2020.

Izgradnja južne saobraćajnice i nedostajajuće infrastrukture (sa podbušivanjem) za uređenje Privredne zone Zapad, 404-445


NARUČILAC:
Grad Zaječar
IZVOR:
OBJAVLJEN: 20.10.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
20.10.2020.
20.10.2020.


Naručilac:Gradska uprava grada Zaječara
Adresa naručioca:Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar
PIB naručioca:101757838
Naziv nabavke:Izgradnja južne saobraćajnice i nedostajajuće infrastrukture (sa podbušivanjem) za uređenje Privredne zone "Zapad"
Referentni broj:404-445
Procenjena vrednost:120.965.470 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Radovi
Rok za prijavu:27.11.2020.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
STRABAG d.o.o. 25.09.2020.
25.09.2020.
18.210.167 RSD
STRABAG d.o.o. 17.09.2020.
17.09.2020.
18.210.167 RSD