Nekretnine ponuda
ISTIČE: 12.10.2020.

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda-poslovna zgrada u Surduličkoj 3


NARUČILAC:
Grad Beograd
IZVOR:
Večernje novosti
OBJAVLJEN: 29.09.2020.

Grad Beograd

Otuđenje nepokretnosti u javnojsvojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja

GRAD BEOGRAD
Dragoslava Jovanovića broj 2

Na osnovu Rešenja Gradonačelnikabroj: 463-4738/20-G od 03.08.2020.god. i broj: 020-5045/20-G od24.08.2020.god., Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjemnepokretnosti na kojoj je nosilac prava javne svojine grad Beograd

oglašava

OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

I PREDMET OTUĐENJA
1. - poslovna zgrada u ul.Surdulička br.3 spratnosti Pr+1+Mau Beogradu
- površina nepokretnosti: 538 m2
- Početna cena: 310.585,72 evra;
- Iznos depozita: 62.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti,po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita;

Razgledanje navedenenepokretnosti je svakog radnog dana od 30. septembra do 9. oktobra 2020. godineod 12 do 15 časova, uz obaveznu prethodnu najavu.

NAPOMENE:
Navedena nepokretnost otuđuje se u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnureklamaciju.

Tekst oglasa možete pogledatiovde: