Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 30.10.2020.

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica-fabrički kompleks, parcela na KO Novi Kneževac, oprema, udeli, obrtna sredstva

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 21.09.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Stečajni dužnik: FABRIKA PAPIRA I AMBALAŽE LEPENKA
Mesto: Novi Kneževac
Datum objave oglasa: 21.09.2020
Datum prodaje: 30.10.2020
Metod prodaje: Javno prikupljanje ponuda
Procenjena vrednost: 0,00
Status prodaje: AktivnaPredmet prodaje - imovina:
Na osnovu Rešenja o bankrotstvu Privrednog suda u Zrenjaninu posl. br. 2. St.11/2017 od 01.08.2017.g., a u skladu sa članovima 131.,132., 133 i 135 Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" broj 104/2009, 99/2011-dr.zakon, 71/2012-odluka US i 83/2014) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Službeni glasnik RS" broj 13/2010) stečajni upravnik ima nameru da izvrši prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica. Prodaja se vrši na osnovu odluka Odbora poverilaca sa IX sednice od 10.02.2020.g. i sa XII sednice od 02.06.2020.g. DOO FABRIKA PAPIRA I AMBALAŽE "LEPENKA" u stečaju Novi Kneževac, ul. Cara Dušana broj 45 O G L A Š A VA prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim prikupljanjem ponuda (druga po redu) Detaljnije pogledati u tekstu oglasa
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Dragan Božić
Kontakt telefon: 0694804243
Kontakt e-mail: dragan.bozic@gmail.com