Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 15.10.2020.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-fabrika, zemljišta, stambena zgrada, radne mašine, automobili, zalihe

IZVOR:
kurir
OBJAVLJEN: 15.09.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
IGM Jugobanat a.d. Beograd u stečajuProdaja imovine stečajnog dužnika-fabrika, zemljišta, stambena zgrada, radne mašine, automobili, zaliheProdaja: 15.10.2020.
Agencija za licecniranje stečajnih upravnika


Stečajni dužnik: JUGOBANAT
Mesto: Beograd
Datum objave oglasa: 15.09.2020
Datum prodaje: 15.10.2020
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Aktivna
Predmet prodaje - imovina:
Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu, 4. St. 119/15 od 02.11.2015. godine a u skladu sa članovima 131,132,133. Zakona o stečaju i Nacionalnim standardom br. 5. o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik stečajnog dužnika IGM "JUGOBANAT" AD BEOGRAD – U STEČAJU OGLAŠAVA prodaju imovine metodom javnog nadmetanja Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Miloš Borovčanin
Kontakt telefon: 011/ 277 30 23