Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 27.10.2020.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-objekti klanice, pogon za rasecanje i preradu mesa papkara na ko Markovac, oprema

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 08.09.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Stečajni dužnik: BALKAN EKSPRES
Mesto: Markovac
Datum objave oglasa: 08.09.2020
Datum prodaje: 27.10.2020
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 10.649.048,54
Status prodaje: AktivnaPredmet prodaje - imovina:
Na osnovu Rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Požarevcu broj 3. St. 1/2016 od 20.09.2016. godine, a u skladu sa članovima 131., 132. i 133. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 – Odluka US i 83/2014) i Nacionalnim standardom broj 5. o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika ("Službeni glasnik RS", broj 13/2010) stečajni upravnik stečajnog dužnika "BALKAN EKSPRES " DOO – u stečaju iz Markovca OGLAŠAVA Prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem. Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Željko Mijušković
Kontakt telefon: 069.829.4488