Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 07.10.2020.

Prodaja imovine stečajnog dužnika-imovinskog kompleksa na Kosmaju-Opština Sopot

IZVOR:
Danas
OBJAVLJEN: 07.09.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Stečajni dužnik: GRAFOCARD
Mesto: Beograd
Datum objave oglasa: 07.09.2020
Datum prodaje: 07.10.2020
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 53.295.100,05
Status prodaje: AktivnaPredmet prodaje - imovina:
Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011-dr.zakon. 71/2012-odluka US i 83/2014) GRAFOCARD DOO u stečaju Beograd-Zemun, Krajiška broj 71a Raspisuje O G L A S O PRODAJI IMOVINSKOG KOMPLEKSA NA KOSMAJU-OPŠTINA SOPOT JAVNIM NADMETANjEM STEČAJNOG DUŽNIKA GRAFOCARD DOO U STEČAJU Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: Z. Džanović
Kontakt telefon: 063/303-044