Usluge potražnja
ISTIČE: 18.08.2020.

(Nabavka male vrednosti) Nabavka usluge izmuljivanja (refulacije) prirodnog jezera Tikvara u Bačkoj Palanci.

Nabavka usluge izmuljivanja (refulacije) prirodnog jezera Tikvara u Bačkoj Palanci. - postupak javne nabavke male vrednosti
IZVOR:
OBJAVLJEN: 29.07.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
NOVO 29.07.2020.
NOVO 29.07.2020.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Bačka Palanka
Matični broj: 08070687
PIB: 102102032
Država: SRBIJA
Opština: BAČKA PALANKA
Mesto: Bačka Palanka
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: LJiljana Milinčić,LJiljana Konjikušić
Kontakt telefon: 021/2101-174,021/2101-175
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet usuge uklanjanja i odlaganja otpada, sanitarne usluge i druge srodne usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
HIDROSKOPI PANČEVO 11.12.2019.
11.12.2019.
3.240.000 RSD