Usluge potražnja
ISTIČE: 18.05.2020.

Nabavka usluge izrade elaborata o geotehničkim uslovima za izvođenje neophodnih istražnih radova za potrebe izrade PDR banjsko turističkog kompleksa Nikoličevo


NARUČILAC:
Grad Zaječar
IZVOR:
OBJAVLJEN: 07.05.2020.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD ZAJEČAR
Matični broj: 07189923
PIB: 101757838
Država: SRBIJA
Opština: ZAJEČAR
Mesto: Zaječar
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Društvena svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Ivan Živković, Načelnik odeljenja za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj
Kontakt telefon: 019444600
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije