Radovi potražnja
ISTIČE: 13.04.2020.

Izgradnja nedostajuće infrastrukture za gondolu Brzeće-Mali Karaman, JN 11/20

IZVOR:
OBJAVLJEN: 03.04.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: JAVNO PREDUZEĆE SKIJALIŠTA SRBIJE
Matični broj: 20183390
PIB: 104521515
Država: SRBIJA
Opština: NOVI BEOGRAD
Mesto: Beograd (Novi Beograd)
Delatnost: Delatnost sportskih objekata
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Daliborka Vukojević
Kontakt telefon: 065/6889-296
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije