Radovi potražnja
ISTIČE: 24.04.2020.

Radovi na objektima Gradske uprave, oblikovana po partijama

Radovi na objektima Gradske uprave, oblikovana po partijama Partija 1 – Unutrašnji radovi Partija 2 – Spoljašnji radovi
IZVOR:
OBJAVLJEN: 25.03.2020.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Gradska uprava grada Beograda
Matični broj: 17565800
PIB: 100065430
Država: SRBIJA
Opština: PALILULA
Mesto: Beograd (Palilula)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Hana Beatović
Kontakt telefon: 011 7157498
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšti radovi na zgradama i u niskoj gradnji (bez posebnih specifikacija)
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije