Radovi potražnja
ISTIČE: 21.11.2019.

Ustupanje izvođenja radova na građenju tri slobodnostojeća višeporodična stambena objekta- Objekat G na KP 540/88, Objekat Đ na KP 540/89 i Objekat E na KP 540/91 sa pripadajućim unutarblokovskim uređenjem na KP 540/90 KO Novi Sad IV, Novi Sad.- VJN 05/19

IZVOR:
OBJAVLJEN: 05.11.2019.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
NOVO 05.11.2019.
NOVO 05.11.2019.
NOVO 05.11.2019.
NOVO 05.11.2019.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: SPV Dunav d.o.o. Novi Sad
Matični broj: 21434795
PIB: 111163677
Država: SRBIJA
Opština: NOVI SAD - GRAD
Mesto: Novi Sad
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Kategorija: ostalo
Kontakt osoba: Građevinska direkcija Srbije d.o.o.
Kontakt telefon: 011/3209 840
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije