Usluge potražnja
ISTIČE: 09.12.2019.

Javna nabavka: za dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesija za vršenje energetske usluge, projekta JPP rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja, primene mera uštede električne energije na teritoriji naseljenog mesta Vrbas, Opštine Vrbas-401-1-40/2019


NARUČILAC:
Opština Vrbas
IZVOR:
OBJAVLJEN: 17.10.2019.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Opštinska uprava Vrbas
Matični broj: 08285071
PIB: 100636230
Država: SRBIJA
Opština: VRBAS
Mesto: Vrbas
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: ŽELJKO KNEŽEVIĆ
Kontakt telefon: 021/7954076
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije