Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 06.11.2019.

Prodaja imovine stečajnog dužnika kao pravnog lica-zemljište na KO Zemun Polje

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Stečajni dužnik: SION SION GROUP
Mesto: Beograd
Datum objave oglasa: 07.10.2019
Datum prodaje: 06.11.2019
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 14.247.019,12

Tekst oglasa

Informacije o stečaju

Predmet prodaje - imovina:
Predmet prodaje je: Pravno lice Preduzeće za promet i usluge "Sion Sion Group" d.o.o. u stečaju. Najvažnija imovina koja se prodaje u sklopu pravnog lica predstavlja deo zemljišta sa pravom korišćenja na katastarskim parcelama 516/24, 516/63, 516/72, 516/80, 516/81, 518/6, 518/7, 518/11, 518/12, 519/3, 519/4, 519/5 i 519/6 K.O. Zemun Polje srazmerno obimima udela na parcelama upisanim u korist stečajnog dužnika. Javno nadmetanje održaće se dana 06.11.2019. godine u 12,00 časova u prostorijama stečajnog upravnika u Beogradu, na adresi Terazije br. 31/MS. Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, i to dana 06.11.2019. godine godine u 10,00 časova a završava se u 11,50 časova, na istoj adresi.
Kontakt podaci
Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Mirko Borovčanin
Kontakt telefon: + 381 11 33 41 282