Radovi potražnja
ISTIČE: 09.10.2019.

Radovi na putnoj infrastrukturi u Gradskoj opštini Sevojno


NARUČILAC:
Grad Užice
IZVOR:
OBJAVLJEN: 30.09.2019.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD UŽICE
Matični broj: 07157983
PIB: 101503055
Država: SRBIJA
Opština: UŽICE
Mesto: Užice
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: PETAR VUJADINOVIĆ
Kontakt telefon: 031/590-140
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
30.12.2019.
5.897.121 RSD
30.12.2019.
5.897.121 RSD