Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 23.09.2019.

Prodaja nepokretnosti stečajnog dužnika-posebni delovi u poslovnoj stradi na KO Palilula

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za osiguranje depozita

Oglas za prodaju nepokretnosti Univerzal banke u stečaju neposrednom pogodbom s poboljšanjem ponuda (šifra prodaje: N-E-1/19)