Radovi potražnja
ISTIČE: 13.09.2019.

Ugovor za izgradnju i rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine- MOH/EIBPIU/019/WO/02

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE
Matični broj: 07000723
PIB: 102199551
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: MIRJANA JOVANOVIĆ
Kontakt telefon: 0112068842
Prethodno obaveštenje PRETHODNI RASPIS ZA UGOVOR O RADOVIMA Naziv ugovora: Izgradnja i rekonstrukcija Kliničkog centra Vojvodine Lokacija: Novi Sad, AP Vojvodina, Republika Srbija
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije