Radovi potražnja
ISTIČE: 25.07.2019.

Rekonstrukcija, sanacija i restauracija Starog grada


NARUČILAC:
Grad Užice
IZVOR:
OBJAVLJEN: 24.06.2019.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD UŽICE
Matični broj: 07157983
PIB: 101503055
Država: SRBIJA
Opština: UŽICE
Mesto: Užice
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: PETAR VUJADINOVIĆ
Kontakt telefon: 031/590-140
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
21.06.2019.
1.114.800 RSD
21.06.2019.
498.920 RSD
19.06.2019.
1.335.950 RSD