Usluge potražnja
ISTIČE: 10.07.2019.

Akustično zoniranje Beograda

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
NOVO 10.06.2019.
NOVO 10.06.2019.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Grad Beograd Gradska uprava grada Beograda
Matični broj: 17565800
PIB: 100065430
Država: SRBIJA
Opština: PALILULA
Mesto: Beograd (Palilula)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Dragana Markovic
Kontakt telefon: 063/334/156
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije