Usluge potražnja
ISTIČE: 10.07.2019.

Akustično zoniranje Beograda

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Grad Beograd Gradska uprava grada Beograda
Matični broj: 17565800
PIB: 100065430
Država: SRBIJA
Opština: PALILULA
Mesto: Beograd (Palilula)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Dragana Markovic
Kontakt telefon: 063/334/156
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije