Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 12.04.2019.

Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda-lokacija Autokomanda, uz ulice Nova 6, Nova 9 na KO Voždovac

IZVOR:
Politika
OBJAVLJEN: 12.03.2019.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda-lokacija Autokomanda, uz ulice Nova 6, Nova 9 na KO Voždovac
Rok: 12.04.2019.