Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 12.03.2019.

Prodaja imovine (nekretnine-hotel i restoran u KO Buci, planina Jastrebac, osnovna sredstva, sitan inventar i zalihe) stečajnog dužnika IMK 14.oktobar a.d. Kruševac


Tekst tendera/obaveštenja možete pogledati u nastavku