Usluge potražnja
ISTIČE: 10.01.2019.

Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica i javnih površina sa infrastrukturom na području priobalja reke Save u granici projekta Beograd na vodi-Novi Beograd (102/18)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
02.11.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Matični broj: 07094094
PIB: 100293512
Država: SRBIJA
Opština: VRAČAR
Mesto: Beograd (Vračar)
Delatnost: Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Oblik svojine: Bez oznake svojine
Oblik organizovanja: Javno preduzeće
Kategorija: javna preduzeća-lokalna samouprava
Kontakt osoba: Maja Popadić
Kontakt telefon: 0112041367
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta usluge
Predmet arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energentskog pregleda i energetske usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
CEP D.O.O. 26.01.2021.
26.01.2021.
105.000 RSD
21.01.2021.
8.500.000 RSD
ROBA / USLUGA: Geodetska snimanja
SZR Mipet doo Užice 30.12.2020.
30.12.2020.
221.800 RSD