Roba potražnja
ISTIČE: 02.11.2018.

Nabavka mleka i mlečnih proizvoda, OP 140/2018

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Matični broj: 07001401
PIB: 102199617
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Mila Sašić, Dragana Prodanić
Kontakt telefon: 011/2658875
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet hrana, namirnice
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
07.12.2018.
25.288.600 RSD
02.12.2016.
25.380.700 RSD
29.01.2016.
22.436.700 RSD
03.04.2015.
20.099.600 RSD