Roba potražnja
ISTIČE: 02.11.2018.

Nabavka mleka i mlečnih proizvoda, OP 140/2018

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Matični broj: 07001401
PIB: 102199617
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Državni organ
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Mila Sašić, Dragana Prodanić
Kontakt telefon: 011/2658875
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet hrana, namirnice
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
02.12.2016.
25.380.700 RSD
29.01.2016.
22.436.700 RSD
03.04.2015.
20.099.600 RSD
07.04.2014.
19.586.000 RSD