Radovi potražnja
ISTIČE: 28.09.2018.

Izvođenje radova sa izradom projektne dokumentacije na izgradnji helidroma, za potrebe Kliničkog centra Niš JN 1.3.3/2018


NARUČILAC:
Klinički centar Niš
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.09.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Klinički centar Niš
Matični broj: 07370989
PIB: 100336697
Država: SRBIJA
Opština: MEDIANA
Mesto: Niš (Mediana)
Delatnost: Delatnost bolnica
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: zdravstvo
Kontakt osoba: Maja Stevanović
Kontakt telefon: +38118506936
Prethodno obaveštenje Projektovanje i izgradnja helidroma u okviru kruga Kliničkog centra Niš
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšti radovi na zgradama i u niskoj gradnji (bez posebnih specifikacija)
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije